apvokti

apvokti
1 apvókti tr. 1. LVI134 sudoroti javus, nuimti derlių, nuvalyti. | refl.: Apsivókę pasilsėsma, ir atlaidai būs, eisma į Kuršėnus Krš. 2. K, Š, Rtr, LVIV494, NdŽ, apvalyti, apšvarinti, aptvarkyti, apgerbti: Apvók visus pašalius rūmo, aslos – bus svečiai, t. y. apgerbk, apvalyk, apčystyk J. Atsikeli ir tujau apvók kambarius Vvr. Visų pirma virtuvę apvókti reik Sd. Jis dar neturėjo tarnaitės, tai nebuvo nei kas apvokia Vaižg. Paskui klojimas būs apvokti, reiks ten visims susišokti D110. Eikiat ir apvokiat, kaip žinot BBMt 27,65. Kas verkiantį kūdikėlį mandagiai apvoks? TS1903,11. Jie nuėjo ir apvokė grabą sargais BBMt27,66. | Ižg skrynios išėmęs rūbą rūpintumbės, kaip jį gražiai apvoktumbei ir autuvą sau nupirktumbei DP36. Ir todrinag juos patis V[iešpats] Dievas apvókia, kaip būtų peiliu arba pjautuvu kokiuo prabangus atkirsdamas DP605. Ižrauja ižg jų šaknis piktųjų geidulių ir panorėjimų nusidėjimump ir apvókia juos nuog nuodžių DP605. | refl. tr., intr. K, Š, , Klp, Vn: Reik trobą apsivókti, svečių būs Vkš. Viską apsivóksi i šoksi Sd. Jūs, motriškosios, apsivókiat ben vieną kartą, o par daug apsišnerkštėt Plt. Atvažiavo svečių, o neėsam nė kiek apsivókę Sg. Kviesdami svečius, žmonės paprastai apsivokia prieš tai: švariai nusišluoja kiemą, apsiruošia namus A.Sm. Apkuopkimės, apvokimės, apliuobkimės DP16. \ vokti; apvokti; atvokti; įsivokti; išvokti; nuvokti; pavokti; parvokti; pervokti; pravokti; suvokti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apalgavoti — ×apalgavoti tr.: Apalgavoti kūdikį, t. y. apžiūrėti, apvokti J. algavoti; apalgavoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvokti — 1 atvokti tr. Žd, Vkš nuvalyti, sutvarkyti, apvalyti: Atvok tas nūlubas KlvrŽ. Pavalgęs vėl išejęs laukan. Įeita – stalas atvoktas (ps.) S.Dauk. | refl.: Apsivelsi tais šiaudais, paskuo pasiusi beatsivoksi Skd. Reik atsivokti: ryt rugius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvokti — 1 išvokti tr. 1. KŽ derlių nuimti: Šienuojas vyrai, kol išvoka pievas J. Išvokti pievas Plt. 2. S.Dauk, K, Š, NdŽ, KŽ, Slnt išvalyti, iškuopti: Trys šėpeliai dar nebuvo išvokti N(Labguvà). Išvok šulinį, prūdą, stubą J. Priderkei aslą, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvokti — 1 nuvokti tr., nuvõkti, ia, nùvokė 1. N, DŽ, KŽ, Grg, Prk, Pvn, Vgr, Slnt nuimti derlių, nuvalyti: Varstas, daržai jo dar nenuvokti, t. y. nenuvalyti J. Visas vasarojus nùvoktas, tušti laukai NdŽ. Nelyna, gal kaip norintais nuvoks laukus Krš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parvokti — 1 parvokti 1. tr. parkraustyti, pargabenti: Buvau nuejęs žiūrėti, ten buvo parvokę į Klaipėdą Skd. 2. refl. Skd pareiti, parsirasti: Parsivokė naktį, vos kojėse stovėjo Rdn. Ar beparsivoks kumet šmugelnykai iš Liepojos? Šts. vokti; apvokti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavokti — 1 pavokti tr. NdŽ 1. pavalyti, apvalyti, patvarkyti: Da stalas nepavoktas yr Prk. Pavok gražiai kningeles, aš atnèšu ką užkąsti Akm. Taip pat varnai, šarkos ne vien pavok[a] maitas, bet reišk[a] žmoguo vilką artinantis S.Dauk. Pirštinės padėtos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pervokti — 1 pervokti tr. Als 1. nuvalyti derlių: Kol nuvokiau, lig šiol parvokiau laukus J. 2. suieškoti, surasti: Tą daktarą kol parvokė, i numirė žmogus Klk. vokti; apvokti; atvokti; įsivokti; išvokti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravokti — 1 pravokti tr. NdŽ, Als 1. bent kiek nuimti, nudoroti: Pravokiau biškį pievų ir užleidau gyvolius ant prapjautos vietos J. 2. pravalyti, apvalyti, apšvarinti: Utėles pravokti N. Džiaugės jis savo trobas pravokęs S.Dauk. | refl.: Bet tas žemei ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvokti — 1 suvokti tr. 1. OsG161, J, M, NdŽ nuimti derlių, suvalyti javus: Suvalyti, suvokti Q142. Javus suvokiu MŽ. Vasarojį suvokiau, t. y. suvaliau, suvežiau J. Papilkėjęs šiaudas, jau i sužaliuos nesuvoktì Krš. Negal nė šieno suvokti, lyna kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušokti — K, Š 1. intr. N, NdŽ visiems šuoliu atsidurti ant ko, įšokti į ką: Visos varlės pliumpt į prūdą sušoko KŽ. Sušokom į tus kapus, už mūro užsiglaudėm Bt. Per langus sušoko trys stirnos, pašokinėjo ir pavirto vėl panelėm LTR(Vb). | prk.: Milžauk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”